אז אמרו

הוראות הפעלה

"לקרוא ולא לישון בשקט"

(סופה של כותרת משנה לידיעה על כשלים בטיחותיים בהסעות תלמידים, "מעריב", 11.12)

תגובות