אז אמרו

שאלה ממר בר-קמצא

"אני מסוכסך עם אחד מבניי. איך אני יכול לוודא שהוא לא יקבל אגורה מהכסף שלי לאחר מותי?"

(שאלה מתוך מדור "שאלות ותשובות" ב"גלובס", 25.12)

תגובות