אז אמרו

הפרעה מקצועית

"עוד כשהייתי עיתונאי זה הפריע לי"

(ניר חפץ על הדלפות, "אולפן שישי", 20.10.17)

תגובות