אז אמרו

גונב מהעשירים והורג את העניים

"כולי תקווה שהפעם היועץ המשפטי לממשלה יתגלה כרובין הוד ויחרוג מהנורמות המקובלות ומסדר היום - ויורה על תיק 'תואם אייכמן' במקרה הזה"

(רני רהב מבקש לגזור עונש מוות על רוצחי רוז פיזם, "ישראל היום", 27.8)

תגובות