אז אמרו

עכשיו הכל מובן

"'אלוהים מרחם על ילדי הגן', כתב עמיחי, אבל את רוז הקטנה אפילו לא רשמו לגן"

(בן כספית נפרד בסגנונו המיוחד מהילדה הנעדרת רוז פיזם, 27.8)

תגובות