אז אמרו

התגלה הטריק

"רוז. זה סיפור שמספר את עצמו. מסוג הסיפורים שלא צריך כשרון כתיבה מיוחד כדי להגיע איתו ללבבות"

(סימה קדמון כותבת על רצח ילדה ומסגירה בטעות את הסודות המקצועיים של העיתון בו היא כותבת, "ידיעות אחרונות", 27.8)

תגובות