אז אמרו

ברוניפיליה

"גם היום נראה כי הנשיא אינו מאמין שזכה באוצר כה מופלא כדוגמנית על וזמרת פחות מחודש וחצי לאחר שאהבת חייו הקודמת ססיליה נטשה אותו לאנחות"

(יעל גרינפטר, עמודי החדשות של "הארץ", 3.2)

תגובות