אז אמרו

גם את המילון נשאיר לאחר-כך

- "השנה העשירית לכהונתי?" - "אני לא הבנתי. זה היה בדיוק דבר מאוד מוזר משום שהוא גם דיבר על תחילת השנה העשירית, ואחרי זה הוא דיבר על סופה של השנה העשירית, אז זה נראה מאוד מאוד מוזר, אלא אם כן ten year זה מילה אחרת מעבר ל-my tenth year, אבל את הליגנוויסטיקה נשאיר לאחר כך"

(רזי ברקאי ועידן קוולר לא מבינים כי ראש הממשלה אהוד אולמרט עשה שימוש במילה tenure, "כהונה"; "מה בוער", גלי-צה"ל, 16.2)

תגובות