אז אמרו

נח בשתי שגיאות

"רוה"מ הונגריה התפטר"

(כותרת לידיעה, "כלכליסט", 22.3)

תגובות