אז אמרו

משחית, משחית, אבל כמה אפשר?

"שמע, גם אני לא הייתי קורא את זה כל שבוע"

(גדעון לוי, על מדורו "אזור הדמדומים", "העיר", 16.4)

תגובות