אז אמרו

תודה באמת

"הרומן התיעודי השני שמבשר אביב חדש להיסטוריוגרפיה הישראלית הוא 'הביתה' של אסף ענברי. אם התנהלו בעבר ויכוחים קשים בשאלה הנכבדה מי הם עשרת המשעממים הגדולים, אפשר לקבוע עכשיו שאסף ענברי איננו אחד מהם"

(אמנון לורד נותן מחמאה, "מקור ראשון", 8.4)

תגובות