אז אמרו

מטרת המחקר

"לקחנו כמה דברים והנחנו אותם בשמש כי רצינו לראות מה קורה למי שיושב שעתיים בזוועה הזו"

(איריס אברמוביץ', "ידיעות אחרונות", 13.7)

תגובות