אז אמרו

כוחה של אי-מחשבה

"מילאנו את הכוס כמעט עד תומה [...] הנחנו את המים בשמש ולא חשבנו עליהם עוד. בתום השעתיים ראינו כי יש נסיגה קטנטנה - אולי רבע סנטימטר - בקו המים"

(איריס אברמוביץ', "ידיעות אחרונות", 13.7)

תגובות