אז אמרו

איפה המילון dictionary?

"הטיל לא שוגר בגלל 'בעיות' problems, שלא פורטו"

(חלק מכותרת באתר תיק דבקה, 23.7)

תגובות