אז אמרו

מודעות עצמית

"הפובליציסט תומס פרידמן ציטט את מעריב"

(כותרת ידיעה, nrg מעריב, 10.8)

תגובות