אז אמרו

מה מתחרז עם אברמוביץ'?

"הכותרת, לא המעשה האמיתי, היא מזונו של הרפורמטור שמתחרז עם רפורטר (כתב), כפי שרפורמה מתחרזת עם רפורטז'ה (כתבה)"

(אמנון אברמוביץ', "ידיעות אחרונות", 30.7)

תגובות