אז אמרו

פרשנות "תכליתית"

"ישראל 10 לא קיימה במהלך תקופת הזיכיון את המחויבויות המהותיות שלה [...] למרות זאת היתה הרשות השנייה מוכנה לאמץ פרשנות תכליתית של החוק, שלפיה ישראל 10 'קיימה' את מחויבויותיה"

(מתוך תגובת הרשות השנייה לדו"ח היועץ המשפטי שלה על הסכם הארכת הזיכיון של ישראל 10, "מעריב", 16.8)

תגובות