אז אמרו

געגועים לתקופה שבה ידעו עברית

"ידיעות מהסוג הזה עושות לי להתגעגע לארץ ישראל של פעם"

(איציק שאשו, בטור פרשנות לידיעה על ישראלים שגנבו עשרות מגבות מבית מלון; "ידיעות אחרונות", 10.8)

תגובות