אז אמרו

ועיקרן תחילה

"עמוס עוז לא זכה בפרס נובל"

(כותרת ידיעה באתר "הארץ", על זכייתה של הסופרת והמשוררת הגרמנייה הרטה מולר בפרס נובל לספרות, 8.10)

תגובות