אז אמרו

קח לך אשה

"הלוחמים שהותקפו נחשדו כערבים שמנסים 'לקחת' בחורות יהודיות"

(כותרת ב"מעריב",21.8.17)

תגובות