אז אמרו

הבורות שוב במודה

"עוד לפני שסוציאליזם היה עניין אופנתי"

(פתיחת כותרת משנה לכתבה על אירוע משנת 1943, "מעריב", 1.4)

תגובות