אז אמרו

הפרדת רשויות

"יש להפריד בין ציפר המורה לבין ציפר העיתונאי"

(הודעה לעיתונות של מכללת ספיר; "זמן דרום", 20.5)

תגובות