אז אמרו

האקדח המעשן

"דגליה של המפלגה הקומוניסטית בלטו בקהל ושיקפו היטב את היעדר התקווה המאפיין את יוון בימים אלה"

(מנחם גנץ, "ידיעות אחרונות", 6.5)

תגובות