אז אמרו

חוכמה שבדיעבד

"ב-17 השנים האחרונות עשתה ישראל מול הפלסטינים שני מהלכים חמורים מאוד, שהרעו בטווח הקרוב את ביטחונה. האחד היה הסכם אוסלו, שחילק רובים ותדלק את האינתיפאדה הראשונה והשנייה [...]"

(מנחם בן מייחס להסכם אוסלו יכולת להשפיע על האינתיפאדה הראשונה, אירוע שהתרחש לפני חתימתו; מדור הדעות של "מעריב", 14.4)

תגובות