אז אמרו

האויב שבפנים

"הביקורת העצמית היא האויב האמיתי"

(כותרת מאמר של לילך סיגן; אתר "גלובס", 4.6)

תגובות