אז אמרו

לו את אותן תמונות קשות היה מפיץ דובר צה"ל במטרה לשרת את ההסברה הישראלית, היינו מדפיסים אותן על שער העיתון

"מכיוון שמדובר בתמונות קשות שפורסמו בטורקיה במטרה להשפיל את חיילי השייטת, בחר 'ידיעות אחרונות' שלא להבליט אותן"

(מערכת "ידיעות אחרונות" מסבירה מדוע הצניעה את פרסום תמונות חיילי השייטת המוכים, 7.6)

תגובות