אז אמרו

שלא לומר מיתולוגיה

"עמי טיר הוא העורך של 'מחוברים', שכבר הפכה לקלאסיקה"

(כותרת משנה ב-nrg מעריב; 27.8)

תגובות