אז אמרו

הנאה מובטחת

"חשודים רבים טוענים לאי שפיות, רק בודדים נהנים ממנה"

(כותרת משנה לידיעה העוסקת בטענת אי-שפיות על ידי רוצחים, חלק מכפולת עמודים העוסקת ברוצח איתי בן-דרור; "מעריב", 26.7)

תגובות