אז אמרו

שווי שוק

"איך השפיע שטף הדם במוח שעברה לאה ניקל בצעירותה על מכלול יצירתה וכיצד שומרים על שווי השוק של עבודותיה אחרי מותה?"

(כותרת ב"גלריה" של "הארץ"; 5.11)

תגובות