אז אמרו

לא חובה

"במסגרת הפורמט נערכת תוכנית טריוויה בה המשתתף לא צריך לדעת את התשובה, אלא רק אם הוא יודע אותה"

(כותרת באתר "דה מרקר"; 10.11)

תגובות