אז אמרו

שטחיים, הגויים האלה

"כן, התקשורת העולמית אוהבת סיפורים כאלה, סיפורים שמערבים מין, פוליטיקה ושררה"

(חדשות 2 באינטרנט מדווחים על סיקור הרשעת קצב בתקשורת העולמית; 30.12)

תגובות