אז אמרו

הדחה לזואופיליה

"צפו בקרנפים, עטרי וקרנבלה, מזדווגים במשך חצי שעה"

(כותרת משנה לידיעה באתר nrg מעריב; 7.3)

תגובות