אז אמרו

העניין הזה עם הכסף

"מבדיקות שעשינו עולה כי החסם העיקרי בקרב הציבור לרכישת מחשב ה-iPad הינו המחיר"

(הודעה לעיתונות של דוברות בזק, 9.3)

תגובות