אז אמרו

חסמבה חסמבה חסמבה

"עגנון התימני"

(הכותרת הראשית על שער "זמן ירושלים", מקומון של "מעריב", המפנה לראיון עם הסופר דן בניה סרי; 3.6)

תגובות