אז אמרו

חשיפה

"היתה לה תוכנית טלוויזיה על ידעונים ועל כל מיני אנשים שמוציאים שדים וכדומה. זה היה בהפוך על הפוך. להראות את הדברים האלה ממקום של סרקזם. זה היה משהו שאנשים לא הבינו"

(סילבן שלום מספק פרשנות מטלטלת לקריירה הטלוויזיונית של אשתו, ג'ודי ניר שלום מוזס; "מעריב", 14.4)

תגובות