אז אמרו

מקומה של לאשה

"התרומה הגדולה של הנשיות לאנושות היא, כידוע, הפורנוגרפיה, אותה אמנות רבת רבדים, מרחיבת אופקים וכלי דם"

("לאשה", 4.11)

תגובות