אז אמרו

אתר לאנשים מהה-טומטמים

"מוורגש: הפרה איבון נלכדה ואוחדה עם בנה"

(כותרת לידיעה באתר "הארץ"; 4.9)

תגובות