אז אמרו

כותרת מה-פגרת

"סוף מו-צלח בגרמניה: הפרה איבון יצאה מהמסתור"

(כותרת ידיעה על פרה באתר וויינט; 2.9)

תגובות