אז אמרו

תרגום בגוף הסרט

"[...] אנשים שמהימנותם אינה מוטלת בספק, שמם הטוב הולך לפניהם והאינטרס האישי שלהם אמור להרחיק אותם מהעניין הזה ת"ק פרסה. במלים אחרות - מרחק רב"

(בן כספית כותב על פרשת נתן אשל; "מעריב", 29.1.12)

תגובות