אז אמרו

אין, כלומר יש

"להישג של גבאי אין תקדים. הדבר הכי קרוב לכך הוא הבחירה בעמרם מצנע ב-2002"

(יוסי ורטר, "הארץ", 14.7.17)

תגובות