אז אמרו

האמינו לי, ספרתי

"ערביי חברון קשים, רבים ואכזריים"

(קרני אלדד, "מעריב", 24.2.2017)

תגובות