אז אמרו

פמיליאריות

"אין שינוי במצבו הבריאותי של הנשיא לשעבר שמעון"

(כותרת באתר רשת ב', 20.9.2016)

תגובות