אז אמרו

נסתרות דרכי האל

"חוקרים מצאו בירושלים בית מלפני בריאת העולם"

(כותרת ידיעה באתר "סרוגים", 17.2.16)

תגובות