אז אמרו

על ראש הגנב

"ישבנו בשושקפה בקטמון בירושלים (זו לא פרסומת סמויה כי המקום נסגר מאז)"

(חנוך דאום מבהיר לקוראיו שהפעם לא מדובר בתוכן שיווקי. "7 ימים", 12.2.16)

תגובות