אז אמרו

כספית זה כספית

"אסור להפוך את רדיפת היוזמה הפרטית, המשקיעים והיזמים לחזות הכל. [...] מה שרצו להקים באזור דור לא היה פוגע בחוף, לא היה קרוב לחוף, לא היה משחית את החוף, לא היה פולט גרם אחד של עשן או חומרים כלשהם ולא היה מסכן איש. אבל ירוקים זה ירוקים, אני עצמי סייעתי למאבק וראיינתי אותם באינסוף מקומות, ובאמת ניצחנו"

(בן כספית יורה לעצמו ברגל, ואחר כך בראש)

תגובות