אז אמרו

מותר לחלום

"מותר לעם היהודי להוציא ממנו גם משוגעים. כן, כמו שבנימין זאב הרצל חלם על גנב יהודי, כך מותר לחלום גם על קנאי יהודי"

(אסף גולן כותב ב-nrg בגנות גל הגינויים לשריפת בית-ספר משותף ליהודים ולערבים, 30.11.14)

תגובות