אז אמרו

זה יום נכספנו לו

"לנפוש כמו פרטיזנים: הצימרים הכי יפים ביער"

(הפנייה לכתבה באתר מקו, 10.6.14)

תגובות