אז אמרו

העניים האלה

"ישראל במצוקה כלכלית-חברתית חריפה בגלל העניים ולא בגלל העשירים"

(סבר פלוצקר, "ממון" של "ידיעות אחרונות", 7.5.14)

תגובות