אז אמרו

מלחמת שלום השפה העברית

"שקרחון - קרחון של שקרים - לבנון"

(אמיר אורן, "הארץ", 4.5.14)

תגובות