אז אמרו

0.5 בסולם ריכטר

"רעידת אדמה טלוויזיונית: טל פרידמן פורש מארץ נהדרת"

(כותרת לידיעה באתר "דה פוסט")

תגובות